Hulp voor Oekraïne
Ontmoetingscentrum huren
Maak een afspraak

Aanvragen, meldingen en e-loket


Wil je een aanvraag of klacht indienen, een probleem melden of wens je gebruik te maken van het e-loket? Dat kan hier!

Burgerzaken


Documenten en administratieve zaken die belangrijk zijn in het leven van elke burger, zowel voor Belgen als niet-Belgen.

Over Zottegem en haar bestuur


Alles over de troeven en de rijke geschiedenis van de stad, haar bestuur en hoe je zelf jouw steentje kan bijdragen.

Economie en werken


Alles over werken in en voor de stad Zottegem, financiële hulpverlening en de stedelijke belastingen en retributies.

Cultuur, sport en vrije tijd


De stad zet stevig in op cultuur en vrije tijd: sport, jeugd, de bibliotheek, CC Zoetegem, erfgoed, evenementen en toerisme.

Welzijn en onderwijs


Zottegem heeft een ruim aanbod voor kinderen, gezinnen en senioren. Onderwijs en sociale dienstverlening krijgen alle aandacht.

Natuur en milieu


Samen maken we van Zottegem een groene, afvalarme en duurzame stad, met aandacht voor het milieu en de open ruimte.

Wonen en (ver)bouwen


Alles over bouwen en verbouwen, maatregelen tegen leegstand en info over betaalbaar en kwalitatief wonen in Zottegem.

Mobiliteit en openbare werken


Een leefbare stad is een verkeersvriendelijke stad die streeft naar veiligheid en een duurzame mobiliteit.

 

Nieuws

Dag van de Zorg: opendeur Welzijnscampus Egmont

12 mei 2022

Op zondag 15 mei wordt overal in Vlaanderen de Dag van de Zorg 2022 gevierd. In Zottegem gooien het woonzorgcentrum (WZC), dagverzorgingscentrum (DVC) en lokaal dienstencentrum (LDC) Egmont hun deuren open. Samen zorgen ze voor een mooi en interessant programma. Vanaf 13.00 uur is jong en oud welkom voor tal van gratis activiteiten en een blik achter de schermen.

Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

12 mei 2022

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones, waaronder ook enkele in Zottegem. 

Voorstelling plannen vernieuwing Stadionsite Bevegemse Vijvers

10 mei 2022

Tijdens een infoavond op 6 mei stelde het stadsbestuur de uitgewerkte plannen voor van de vernieuwde stadionsite. Wat twee jaar geleden begon als een brede oproep naar geïnteresseerde sportclubs en ondernemers, resulteert vandaag in concrete toekomstplannen met plaats voor een bowling, gymnastiek, rugby, padel, atletiek en skatepark.

Jazz Zottegem en Cultuurkaravaan op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022

6 mei 2022

Binnekort stoomt het Egmontpark zich klaar voor Jazz Zottegem. CC Zoetegem, de bib en Jazz on Sunday bundelen opnieuw de krachten en brengen een gevarieerd muziekprogramma, helemaal gratis. Nieuw dit jaar is de éénmalige samenwerking op zondag met de Cultuurkaravaan.

Renovatie stadhuis: stand van zaken

6 mei 2022

Tijdens de renovatiewerken van het oud Stadhuis op de Markt werd duidelijk dat het leien dak sterk was achteruit gegaan de afgelopen jaren. Na overleg besliste het stadsbestuur om ook het dak nu al te renoveren. Het prachtige gebouw zal dus een tijd langer in de stellingen staan.

UiT in Zottegem

Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory