Welzijn en onderwijs

Bemiddeling bij burenruzies

Burenbemiddeling Zottegem probeert buren, die problemen met elkaar hebben, weer bij elkaar te brengen.

Drugsbegeleiding en preventie

Het PISAD spitst zich toe op drugspreventie en ambulante hulp van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving.

Hulpverlening

In België kunt u dag en nacht gratis het nummer 112 vormen voor brandweer of ambulance. Voor dringende politiehulp vormt u 101.

Onderwijs

Zottegem is een onderwijsstad. Met twee basisscholen en twee uitstekende kunstacademies geven we inwoners alle kansen.

Sociale hulpverlening

In het Sociaal Huis kunt u terecht voor administratieve en financiële hulp, pensioenen,  thuiszorg en sociale tewerkstelling en huisvesting.

Voor ouders

Het "Huis van het Kind" verzamelt alle ondersteuning voor kinderen en ouders: kinderopvang, opvoeding, Kind en Gezin, enz.

Voor senioren

De Woonzorgcampus Egmont omvat het Lokaal Dienstencentrum, het Dagverzorgingscentrum en het Woonzorgcentrum.

Wachtdiensten

Op zoek naar de huisarts, apotheker of tandarts van wacht tijdens het weekend of op een feestdag? Ontdek hier waar u terecht kunt.

 

© 2017 Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory