Home  /  Welzijn en onderwijs

Welzijn en onderwijs


BE-Alert

Met BE-Alert kunnen we iedereen snel verwittigen in geval van een noodsituatie. Nog niet ingeschreven? Doe dat dan vandaag nog!

De warmste entree

Ben jij de eigenaar van een horeca- of handelszaak? Dan geven we jou de kans om een hellend vlak aan te kopen. Want winkelen of op restaurant gaan, moet voor iedereen leuk zijn!

Drugsbegeleiding en preventie

Het CGG en PISAD spitsen zich toe op drugspreventie en ambulante hulp van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving.

Hulp bij digitale vragen

We willen de digitale kloof verkleinen. Verschillende initiatieven helpen inwoners op weg hun weg te vinden in de digitale wereld. 

Hulpverlening

In België kunt u dag en nacht gratis het nummer 112 vormen voor brandweer of ambulance. Voor dringende politiehulp vormt u 101.

Hulpverlening voor jongeren

Heb je een probleem? Ben je veel aan het piekeren? Voel je je niet goed in je vel? Ontdek hier waar je terechtkan als je hulp of een babbel nodig hebt.

LGBTQIA+

We zetten in op een inclusieve samenleving en het welzijn van de LGBTQIA+ gemeenschap. Vragen of hulp nodig? Hier kan je terecht!

Mantelzorg

Ben jij een mantelzorg en neem je extra zorg op jou voor iemand die dat zelf niet (meer) kan? Dan kan je een mantelzorgattest aanvragen bij jouw ziekenfonds.

Onderwijs

Met tal van scholen uit verschillende netten en twee uitstekende kunstacademies geven we inwoners alle kansen op vlak van onderwijs.

Pleegzorg

Zottegem is pleegzorggemeente. Dat wil zeggen dat we extra inzetten op het vinden van pleeggezinnen voor kinderen in nood. Ontdek hier alles over pleegzorg.

Praten helpt!

Zit je als jongere met vragen en problemen, of wil je jouw verhaal even kwijt? Bij deze organisaties kan je, gratis en anoniem, terecht!

Rap op Stap Zottegem

Iedereen verdient vakantie! Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.

Sociale dienstverlening

In het Sociaal Huis kunt u terecht voor administratieve en financiële hulp, pensioenen,  thuiszorg en sociale tewerkstelling en huisvesting.

Taaliconen

Een taalicoon toont hoeveel Nederlands je nodig hebt om een activiteit comfortabel te volgen. Zo oefenen we samen Nederlands!

Voor ouders

Het "Huis van het Kind" verzamelt alle ondersteuning voor kinderen en ouders: kinderopvang, opvoeding, Kind en Gezin, enz.

Voor senioren

De zorgcampus Egmont omvat het Lokaal Dienstencentrum, het Dagverzorgingscentrum en het Woonzorgcentrum.

Wachtdiensten

Op zoek naar de huisarts, apotheker of tandarts van wacht tijdens het weekend of op een feestdag? Ontdek hier waar u terecht kunt.