Publieke inspraak plan-MER Windturbines

14 dec 2021

Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II 

 
Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.


Je kan van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. De nota kan je downloaden onderaan deze pagina, of inkijken bij Dienst Stedenbouw van Stad Zottegem en bij het Team Mer in Brussel. 

Opmerkingen? Bezorg ze uiterlijk op 12 februari 2022 aan Team Mer :
Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage, surf naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700. 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory