Negatief advies over vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf

24 jun 2021

Het stadsbestuur van Zottegem laat weten een negatief advies te hebben gegeven voor de vergunningsaanvraag van een slibverwerkingsbedrijf op het industrieterrein in Grotenberge. Verschillende argumenten op vlak van milieu, stedenbouwkundige vereisten en mobiliteit ondersteunen het ongunstig advies. Het openbaar onderzoek liep tot eergisteren 22 juni, nu ligt de eindbeslissing bij de Provincie als bevoegde instantie om de vergunning al dan niet te verlenen.

Met het voltallig stadsbestuur werd beslist om een ongunstig advies af te leveren voor de aanvraag van een slibverwerkingsbedrijf om zich te vestigen in Zottegem. Hiervoor zijn verschillende gegronde redenen en die werden duidelijk geformuleerd in een zeer uitgebreid en gefundeerd advies. Het stadsbestuur deelt de bezorgdheid van de omwonenden en de inwoners, en hoopt ten stelligste dat de Provincie de bezwaren volgt en de vergunning weigert. 

Er zijn heel wat bekommernissen en bezwaren wat betreft de milieuaspecten. Dit soort activiteit geeft een sterke geur- en stofhinder die enorm storend is voor de omgeving. Er bestaat een risico op vermindering van grondwaterkwaliteit, ongedierte, enz. Daarenboven kan de komst van dit bedrijf bijzonder nadelige gevolgen hebben voor een nabijgelegen voedingsbedrijf. De negatieve effecten op milieu, leefkwaliteit van de omwonenden en natuur in onze stad zijn te groot. Er zijn teveel hinderlijke gevolgen die het stadsbestuur niet kan aanvaarden.

Daarnaast betreffen de bezwaren betreffen ook stedenbouwkundige criteria: de grote bouwhoogte brengt een goeie ruimtelijk ordening in het gedrang. Ook op vlak van mobiliteit is er bezorgdheid. De komst van een dergelijk bedrijf brengt meer zwaar vrachtverkeer naar Zottegem wat sowieso een negatieve impact heeft op de mobiliteit in onze stad.
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory