Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) voor en voert deze besluiten uit. 
 
Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn in plaats van de gemeenteraad en spitst zich toe op het openbaar welzijn in plaats van de stad. Het is bevoegd voor het financiële beheer, het eigen personeel en plaatsingsprocedures.

Agenda's, notulen en lijstbesluiten

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Lees er hier alles over.

Leden van het vast bureau

De leden van het vast bureau zijn identiek aan de leden van het college van burgemeester en schepenen.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory