College

Het college van burgemeester en schepenen, ofwel kortweg het college, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad. Het staat in voor de voorbereiding van de dossiers van de gemeenteraad, het uitvoeren van deze beslissingen, het dagelijks beheer van de stad en haar eigendommen, het toezicht op de stadswerken en het stadspersoneel. 

Het college neemt beslissingen als een collegiale entiteit. Dit wil zeggen dat de leden samen verantwoordelijk zijn. Het college neemt dan ook enkel samen beslissingen. Er is wel een taakverdeling, elke schepen volgt dossiers op in bepaalde domeinen.

Het college vergadert in principe wekelijks, op maandag. Deze zittingen zijn niet openbaar. De besluiten kan je wel raadplegen.
Wil je de burgemeester of één van de schepenen spreken, dan kan je hiervoor een afspraak maken.

Samenstelling van het college
Bekendmakingen college
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory