Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Wonen

Wonen


Affiches "Te huur"

Als inwoner van Zottegem kan je gratis "te huur" affiches verkrijgen wanneer je een woning of appartement wil verhuren.

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat jouw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet.

Demowoning Gezond (t)huis

In deze woning vind je goede en slechte voorbeelden van een gezond binnenmilieu, en leer je hoe aan de woonkwaliteitsnormen te voldoen.

Leegstand

Elk pand waar gedurende meer dan één jaar niemand als bewoner is ingeschreven, wordt opgenomen in het leegstandsregister.

Premies en subsidies

Op premiezoeker.be vind je snel een overzicht van premies die je kan aanvragen als je een woning bouwt, verbouwt of koopt in Vlaanderen.

Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor verhuurt woningen voor een redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen.

Verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen helpt je tijdelijk bij de verdere afbetaling van de lening in geval van inkomensverlies.

Woningpas

Wil je je woning verkopen of verhuren of heb je verbouwplannen? Raadpleeg dan zeker eens je woningpas.