Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Wonen  /  Conformiteitsattest

Conformiteitsattest


Veel woningen in Zottegem worden verhuurd, en deze huurwoningen moeten voldoen aan de vastgelegde minimale kwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Want wie in Vlaanderen een woning huurt, mag er normaal gezien van uitgaan dat die woning veilig is. Met het verplicht conformiteitsattest bannen we gevaarlijke, ongezonde en onveilige woningen uit onze huurmarkt en zetten we maximaal in op kwaliteitsvol (huur)woningpatrimonium. Want een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is een basisrecht voor iedereen.  

Wat is het conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is, en voorzien van basiscomfort. Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of er gebreken of onveilige situaties zijn en hoe groot de leefruimtes zijn. Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld.

Net zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Het is als het ware een garantie dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen voldoet. Dit attest is 10 jaar geldig, maar zal in sommige gevallen beperkt worden tot 5 jaar, zoals bijvoorbeeld bij vochtproblemen. 

Is het verplicht? 

Het conformiteitsattest wordt verplicht ingevoerd vanaf 1 januari 2022. Met deze verordening zullen (gefaseerd) alle huurwoningen worden gescreend, beginnend met de oudste huurwoningen. Het zal verplicht zijn voor elke nieuwe verhuring of ter beschikkingstelling. Eigenaars die nalaten om een verplicht conformiteitsattest aan te vragen zullen belast worden. 
 
 De verplichting zal van toepassing zijn voor alle nieuwe huurcontracten in woningen die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats van een bepaalde ouderdom:
  • vanaf 1 januari 2022 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1952; 
  • vanaf 1 januari 2024 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1974; 
  • vanaf 1 januari 2026 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1996;
  • vanaf 1 januari 2028 voor alle woningen, ongeacht de ouderdom van de woning. 

Hoe een conformiteitsonderzoek aanvragen?

Download het formulier onderaan deze pagina om het conformiteitsonderoek voor jouw woning aan te vragen. De ingevulde aanvraag kan je bezorgen aan de Dienst Wonen via wonen@zottegem.be, of bezorgen aan het onthaal van Administratief Centrum Sanitary (Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem) t..a.v. de Dienst Wonen.