Home  /  Over Zottegem en haar bestuur  /  Publicaties  /  Beleidsrapporten  /  Landschapsbeheerplannen  /  Paddestraat Velzeke

Paddestraat Velzeke


Het landschapsbeheerplan "Paddestraat Velzeke" is van toepassing op het geheel van de Paddestraat, de straatbedding en de aangrenzende bermen.
Omdat de onmiddellijke omgeving eveneens bepalend is voor het uitzicht en karakter van de weg, wordt ook deze in het landschapsbeheerplan meegenomen, evenwel zonder bindende bepalingen.

De Paddestraat ligt op het grondgebied van de stad Zottegem, deelgemeente Velzeke. De weg is ongeveer 2,3 km lang en verbindt het Romeins Plein – in het centrum van Velzeke – met de Borstekouterstraat, die doorloopt tot in de Zwalmse deelgemeente Roborst.
 
Het volledige rapport met kaarten en bijlagen kunt u inkijken op de Groendienst.