Actuele retributies

      
Titel Orgaan Goedk. Bekendm. Document Vernietiging
Afgifte administratieve stukken Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Beeldmateriaal CVS Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Belastingreglement op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen Gemeenteraad 14 12 2020 21 04 2021 Download PDF Edit
Cafetaria Woonzorgcentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Catering Woonzorgcentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Dagverzorgingscentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Farys. Nutsvoorzieningen 2020 Gemeenteraad 20 01 2020 29 01 2020 Download PDF Edit
Farys. Tarieven sanering 2020 Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Feestzaal Bevegemse Vijvers.pdf Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Fuifzaal Bevegemse Vijvers.pdf Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik materialen stad Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik openbare weg Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik sportaccomodaties Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gebruik stedelijke infrastructuur Gemeenteraad 16 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Gezinsopvang Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Grafconcessies Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Huwelijken Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Invorderingskosten fiscale ontvangsten Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Kermiskramen op publiek domein Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Lokaal Dienstencentrum Egmont Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Minder Mobielen Centrale Raad Voor Maatschappelijk Welzijn 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Ophalen en verwerken landbouwplastiek Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Parken in blauwe zone Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit
Parkeren niet-blauwe zone Gemeenteraad 17 12 2019 23 12 2019 Download PDF Edit

Invordering en geschillenprocedure voor retributies

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.
Artikel 94, 2° van het gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.
Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

 


Financiën

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 46
financien@zottegem.be

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory