Notulen en agenda's

Notulen college

Wat werd er op het college van burgemeester en schepenen beslist? U leest het in de wekelijkse notulen.

Agenda gemeenteraad

Wat staat er deze maand op de agenda en wat is er besproken op de vorige Zottegemse gemeenteraden?

Notulen gemeenteraad

Via de notulen bieden we u een zicht op de beslissingen genomen door de Zottegemse gemeenteraad.

Agenda OCMW-raad

De OCMW-raad bespreekt de algemene organisatie van het OCMW en komt maandelijks samen. Wat er op de agenda staat, leest u hier.

 

© 2017 Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory