Captatie- en recreatieverbod door blauwalgen in Molenbeek

Tijdens controles van de Vlaamse Milieumaatschappij werd vastgesteld dat in de Molenbeek (waterloop nr. OS277) ter hoogte van de molenvijver aan de Elenestraat een sterke bloei van Cyanobacteriën was. Op basis van deze meetresultaten werd een captatie- en recreatieverbod afgevaardigd. 

Blauwalgen - of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Blauwalgen zorgen voor giftige stoffen die huidirritatie en misselijkheid veroorzaken bij contact of inname.

Op 24 juni 2020 werd blauwalgengroei vastgesteld in de Molenbeek ter hoogte van de molenvijver aan de Elenestraat. Er werden staalnames gedaan om de concentraties toxische stoffen te bepalen, de risico's te kunnen inschatten en bijgevolg eventuele maatregelen te nemen

Op basis van deze meetresultaten werd een politiebesluit afgevaardigd:
  • Captatieverbod: het is verboden water te capteren uit Molenbeek (waterloop nr. OS277) vanaf de molenvijver aan de Elenestraat tot aan de monding van de Zwalm (waterloop nr. OS266) omwille van het voorkomen van potentieel toxische blauwalgen.
  • Recreatieverbod: het is verboden om waterrecreatie waarbij contact met water voorkomt, uit te oefenen op de Molenbeek (waterloop nr. OS277) vanaf de molenvijver aan de Elenestraat tot aan de monding in de Zwalm (waterloop nr OS266), zoals bv vissen, pootjebaden, …
Er zijn waarschuwingsborden geplaatst zodat duidelijk te zien is waar het captatie- en recreatieverbod van toepassing is. De situatie wordt verder opgevolgd. Nieuwe staalnames zullen gebeuren in september waarna de situatie terug zal geëvalueerd worden. Het verbod blijft minstens tot dan gelden. 

Heeft u elders blauwalgen gezien? Neem dan onmiddellijk contact op met de milieudienst van stad Zottegem via milieu@zottegem.be. 
 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory