Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het comité kan het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.

De OCMW-raadsleden verkiezen de voorzitter en de acht leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad. Het Bijzonder Comité vergadert in principe om de vier weken. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Leden van het BCSD

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en een aantal leden waarvan het aantal bepaald is via het Decreet over het Lokaal Bestuur.

 Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory