Home  /  Natuur en milieu  /  Premies en subsidies

Premies en subsidies


Stad Zottegem ondersteunt burgers bij natuur- en milieuvriendelijke investeringen aan de hand van premies en subsidies. 
 
Voor volgende handelingen kan je een premie ontvangen van stad Zottegem: 
  • Aanplant en onderhoud Kleine Landschapselementen
  • Aankoop herbruikbare luiers
  • Aanleg hemelwaterinstallatie
  • Milieuzorg door land- en tuinbouwers
  • Aanleg individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) 
  • Renovatieadvies aan huis
Voor vragen over deze subsidies en het reglement kan je steeds contact opnemen met de milieudienst op het nummer 09 364 65 13 of via milieu@zottegem.be

Subsidies en premies die worden uitgereikt door andere instanties of overheden kan je terugvinden op www.premiezoeker.be.
Handelingen die de natuur en het landschap versterken in de Vlaamse Ardennen, kunnen soms rekenen op een ondersteuning vanuit het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Voor meer info, surf naar www.rlva.be.