Home  /  Natuur en milieu  /  PFAS in Zottegem


Wat is PFAS?

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen die je gezondheid schaden als je er langdurig wordt aan blootgesteld. Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle info over de verspreiding, de risico’s en de maatregelen om onze gezondheid te beschermen.


Verkennend bodemonderzoek Brandweerkazerne Meengracht

In de buurt van de brandweerkazerne op de Meengracht heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS. Het gaat om metingen op en rond de terreinen van de brandweerkazerne. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om meer no regret-maatregelen te nemen in het gebied rond die locatie.


Resultaten van het onderzoek

Naar bodemgebruik stellen zich geen problemen. De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt worden.

Op verschillende meetpunten zijn wel verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Voor alle woningen in een perimeter van 500 meter rond de brandweerkazerne, adviseren we om uit voorzorg een aantal blootstellingsbeperkende maatregelen na te leven. Zo wordt jouw blootstelling zo veel mogelijk beperkt.

Hoe vermijd je blootstelling?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft adviezen om blootstelling te vermijden. Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie(s) en in de omgeving zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen in de toekomst nog aanpassen.

Voor wat betreft de woningen gelegen in een perimeter van 500 meter rond de site van de brandweerkazerne ‘Meengracht’ zijn volgende maatregelen van toepassing:
  • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik het grondwater niet om jouw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
  • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals jouw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:
  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: zorg voor een aansluiting op het openbaar waterleidingnet.

Stad Zottegem staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en volgt alle ontwikkkelingen verder op.

Meer informatie