Home  /  Natuur en milieu  /  Afval en composteren  /  Afvalophaling

Afvalophaling


Je huishoudelijk afval wordt ingezameld door ILvA. Dat is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 15 steden en gemeenten, die via ILvA de handen in elkaar slaan om je afval zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk in te zamelen en te laten verwerken.

Restfractie, PMD, GFT, papier/karton, glas, grofvuil en snoeiafval/tuinafval worden aan huis ingezameld. Je kan ook terecht in de 15 ILvA-recyclageparken, verspreid over de verschillende steden en gemeenten in het werkingsgebied.

Alle info over hoe je je afval moet aanbieden, de tarieven en de afvalkalender vind je op www.ilva.be.

Heb je geen afvalkalender ontvangen? Neem dan contact op met de milieudienst via milieu@zottegem.be.

Gewogen diftar van start in Zottegem op 5 april

De omschakeling naar het systeem van gewogen diftar betekent concreet dat de gele zakken vervangen worden door grijze afvalcontainers voor het ophalen van restafval. Vanaf dan betaal je ook per kilogram voor zowel je restafval als je GFT-afval, via jouw afvalrekening bij ILvA. 

Diftar betekent ‘gedifferentieerd tarief: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe moeilijker dat afval gerecycleerd kan worden, hoe duurder. Het is een andere manier van omgaan met afval, en afval verwerken heeft nu eenmaal zijn prijs. Betalen per kilo is vooral een eerlijkere manier om afvalverwerking te betalen. 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

Vanaf 5 april 2021 moet je jouw afval in de afvalcontainers aanbieden. Dan wordt zowel je restafval (grijze container) als GFT (groene container) gewogen en betaal je per kilogram. 

Betalen doe je via een afvalrekening bij ILvA. Telkens je restafval- en GFT-containers worden geledigd, gaat het bedrag automatisch van die afvalrekening af. Zorg ervoor dat er altijd voldoende geld op je afvalrekening staat. ILvA stelt zelf 35 euro voor. Dat mag meer of minder zijn, als inwoner kies je dit zelf. Pas als je saldo onder 0 gaat, wordt je huisvuil niet meer opgehaald. Bedraagt je saldo 12,50 euro of minder, dan word je verwittigd. 

Vanaf 5 april 2021 kan je dus ook geen gele zakken en GFT-stickers meer gebruiken maar je kan die wel inleveren. De teruggave zal dan gestort worden op hun afvalrekening. Hou er rekening met dat de terugbetaling een drie tot vijftal werkdagen duurt om te verwerken.  
Er zijn extra inlevermomenten voorzien op verschillende data gedurende de maan mei. inwoners die dan niet kunnen langskomen, kunnen gedurende de maand juni hiervoor een afspraak maken. Als je langskomt om jouw gele zakken en stickers in te leveren, breng dan zeker jouw identiteitskaart mee.
 
Inlevermomenten mei (parking AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7)
 • Woensdag 5 mei, van 13.30 tot 16 uur
 • Zaterdag 8 mei, van 9.30 tot 12 uur
 • Woensdag 12 mei, van 13.30 tot 16 uur
 • Woensdag 19 mei, van 13.30 tot 16 uur
 • Zaterdag 22 mei, van 9.30 tot 12 uur
 • Woensdag 26 mei, van 13.30 tot 16 uur
Inlevermogelijkheden juni (onthaal AC Sanitary) 
Inwoners die hun gele zakken en stickers tegen eind mei nog niet kunnen omruilen hebben, krijgen hiervoor nog een maand de kans, van 1 tot en met 30 juni. Hiervoor kunnen ze terecht aan het onthaal van Sanitary maar er dient wel op voorhand een afspraak gemaakt te worden, via www.zottegem.be/welkom of op het algemeen nummer 09 364 65 00. Een afspraak maken zal mogelijk zijn vanaf 15 mei.

Sociale correcties en premies
Met de invoering van de gewogen diftar zijn ook de sociale correcties aangepast aan de actuele situatie: 
 
Gezinnen met jonge kinderen (< 2 jaar) ontvangen 25 euro per jaar: dit bedrag zal automatisch door de stad Zottegem op de afvalrekening gestort worden. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Onthaalouders die vergund zijn door Kind en Gezin kunnen genieten van een toelage van 125 euro per jaar. 
Voor meer info, contacteer Dienst Gezinsopvang op het nummer 09 345 58 38 of via gezinsopvang@ocmw.zottegem.be.

Personen met een handicap, leefloners en ouderen die beroep doen op een zorgbudget, kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming van maximum 35 euro per jaar. Mensen met chronische incontinentieproblemen hebben recht op een financiële tegemoetkoming van 75 euro per jaar.
Voor meer info, contacteer het Sociaal Huis op het nummer 09 364 57 23.
 
Waarom gewogen DIFTAR?
 • De afvalberg moet kleiner, zeker de hoeveelheid restfractie, want dat afval wordt verbrand en gaat verloren.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen afvalkost, en betaalt zelf voor elke kilogram afval die je aanbiedt.
 • Door nog beter te sorteren kan jij je afvalrekening laag houden en zorg je voor een beter milieu.
 • Containers zijn een duurzame oplossing en worden na een lange levensduur gerecycleerd. Gele zakken daarentegen moeten verbrand worden.
 • Beter voor de gezondheid van de ILvA medewerkers die geen duizenden kilo’s aan volle zaken moeten dragen
 • Administratief biedt de chip voordelen en kunnen klachten sneller opgevolgd worden.

Heb je nog vragen? Op www.ilva.be/gewogendiftar vind je heel wat info. Je kan ook steeds contact opnemen met ILvA via het gratis nummer 0800 98 002 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. 

 
STICKER_v03