Vergunning event openbare weg

Organiseert u een wielerwedstrijd, een wielertoeristentocht, een mountainbiketocht, een veldtoertocht of een jogging, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Om een vergunning aan te vragen, moet u ons één exemplaar van elk van deze documenten bezorgen:
 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met een opsomming van alle straten van het parcours;
 • een duidelijk gemeentelijk plan met aanduiding van het parcours (gemeenteweg = groen, gewestweg = rood);
 • de digitale route in een gpx-, gml- of kml-bestand (mailen naar  sportdienst@zottegem.be);
 • een kopie van het verzekeringsbewijs wanneer het om een inrichting (vertrek in Zottegem) gaat.

Bezorg ons uw aanvraag gericht aan de burgemeester:
 • per post: sportdienst Zottegem, Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
 • via e-mail: sportdienst@zottegem.be  
 • ter plaatse bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs

Dien uw aanvraag minstens drie maanden voor de datum van het sportevenement in. Laattijdige aanvragen worden geweigerd.
 

Enkele tips

 • Loopt het parcours over het grondgebied van verschillende gemeenten, dan moet u als organisator de aanvraag in alle gemeenten indienen volgens de regels van die gemeente.
 • Zodra de seingeverslijst beschikbaar is, bezorgen wij die al ter informatie aan de aanvrager vóór de aflevering van de eigenlijke vergunning.
 • Loopt het parcours over een gewestweg en start de wedstrijd in Zottegem, dan vragen wij zelf het advies van de dienst Bruggen en Wegen Oudenaarde.
 • Denk eraan om voor een mountainbike- of veldtoertocht uw aanvraag ook in te dienen bij ‘Sport Vlaanderen’ via het E-loket www.sport.vlaanderen/aanvraagveldtoertochten.
 • Ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gebruikt dit E-loket om de veldtoertochten te machtigen.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij de sportdienst van stad Zottegem of bij de afdeling verkeer van de lokale politie:
Meengracht 1, Zottegem - 09/364 47 36 - PZ.Zottegem.Verkeer@police.belgium.eu 
 

 
 


Sportdienst

Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
09 364 53 20

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory