Sport voor mensen met een beperking

Het project "Sport als reïntegratiemiddel voor personen met een psychische beperking” heeft de voorbije maanden verschillende clubs uit de regio gecontacteerd met de vraag of zij bereid zijn binnen de clubwerking sport voor personen met een psychische beperking meer toegankelijk te maken.

Concreet werd gevraagd of zij bereid zijn binnen de clubwerking een contactpersoon aan te stellen die de taak op zich neemt om:
  • Vragen rond vervoer, materieel, lidgeld … door te nemen met de sporter
  • Ervoor te zorgen dat de sporter aan bod komt tijdens de trainingen
  • De aanwezige sporters te bevragen
De lijst met sportclubs (+ contactpersoon) uit de regio Zuidoost-Vlaanderen die dit binnen hun werking haalbaar achten, vindt u onder downloads.

Clubs die nog niet in de lijst zijn opgenomen en ook werken met een dergelijke contactpersoon of clubs die wensen te participeren in dit project mogen steeds hun gegevens mailen naar ivandenberghe@pzsfz.be.
 


Sportdienst

Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
09 364 53 20

Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.Contactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory