Wijziging van beroepsactiviteit

In het bevolkingsregister is informatie opgenomen over het beroep. Het beroep is de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput.
Belangrijk om weten is dat het bezit van een bepaald diploma niet gelijk staat met het uitvoeren van een beroep: het diploma wordt niet vermeld, wel het effectief uitgeoefende beroep.
 
Specifieke regels
De persoon die nooit een beroep of een vak uitgeoefend heeft, moet beschouwd worden als "zonder beroep". De vermelding "zonder beroep" wordt ook gebruikt voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Werkzoekenden worden in de registers opgenomen volgens de laatste beroepskwalificatie.
 
Aangifte van beroepswijziging
De aangifte van een beroepswijziging gebeurt persoonlijk of schriftelijk. Voor de inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bv. architect, advocaat, dokter), moet u een officieel document als bewijs voorleggen.
 


Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 33
burgerzaken@zottegem.be

  • Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
  • Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
  • Donderdagavond van 17 tot 19.30 uur
  • Zaterdag van 9 tot 11.30 uurContactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory