Elektronische identiteitskaart

Met de Belgische identiteitskaart of eID kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:
 • uw identiteit online kunt bevestigen;
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.
Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.
Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres.
 • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
 • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

 • Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart.
 • Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Hoe aanvragen?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u automatisch een oproepingskaart om uw eID bij de Dienst burgerzaken aan te vragen.
Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.
In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
 • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is;
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is;
 • als u van naam of geslacht verandert;
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping;
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
Let op! Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op: hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw eID:
 • uw oproepingskaart;
 • een recente pasfoto, die voldoet aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach);
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van uw eID (gemiddeld 3 tot 4 weken na aanvraag krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt):
 • uw oude identiteitskaart;
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Hoeveel kost het?

 • Standaard tarief: 18 €
 • Spoedtarief: 98 €
 
 


Burgerzaken

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 33
burgerzaken@zottegem.be

 • Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
 • Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
 • Donderdagavond van 17 tot 19.30 uur
 • Zaterdag van 9 tot 11.30 uurContactgegevens

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
09 364 65 00
Btw BE 0207 444 990
Contacteer ons


© Stad Zottegem - Alle Rechten Voorbehouden - Powered by The eForum Factory