Startersgids  /  Je eigen zaak starten

Je eigen zaak starten


Voel je het kriebelen om je eigen zaak te starten? Schuilt er een echte ondernemer in jou?

Wij helpen je graag op weg met praktische info en handige tips.
Heb je nog vragen, contacteer ons dan gerust!
 
Om een eigen onderneming te starten, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:
  • meerderjarig zijn
  • Belg zijn of onderdaan van de EU
  • ben je geen onderdaan van de EU, dan moet je een beroepskaart kunnen voorleggen
  • je burgerrechten genieten
  • handelsbekwaam zijn
Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan is het tijd voor de volgende stap!

start

Voor je opstart

Stap 1
open een aparte zichtrekening voor je onderneming.

Stap 2
schrijf je in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ontvang je ondernemingsnummer: een ondernemingsloket is het bevoorrechte aanspreekpunt voor ondernemingen en centraliseert een aantal zaken waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Een overzicht van de erkende
ondernemingsloketten vind je op https://economie.fgov.be 

De kostprijs voor de inschrijving is €85,50 per vestigingseenheid.

Stap 3
schrijf je in bij de controledienst van de BTW door het formulier ‘aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit’ in te vullen en in te dienen bij het bevoegde btw-kantoor. Let wel: niet elke ondernemer is BTW-plichtig.

Stap 4
sluit je aan bij een erkend sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen ten laatste op de dag van opening.

Stap 5
sluit je aan bij een ziekenfonds. Ben je al aangesloten, meld dan de wijziging van je statuut.

Stap 6
een actieve onderneming kan te maken krijgen met gebeurtenissen die haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan kunnen schaden. Verzeker je als onderneming (natuurlijke persoon of vennootschap) tegen onvoorziene tegenslagen zoals ziekte, brand, arbeidsongevallen, enz. Bepaalde verzekeringen zijn verplicht (bv.
burgerlijke aansprakelijkheid), andere niet (bv. gewaarborgd inkomen). Informeer je bij een verzekeraar.

Stap 7
vennootschap (optioneel): contacteer je boekhouder, advocaat of notaris. Zij kunnen je adviseren over de juiste vennootschapsvorm en de verplichtingen die je moet vervullen. Je vindt ook veel informatie terug op de site van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.
 
 

Na de opstart

Stap 1
ga voor een heldere boekhouding. Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting. Een externe boekhouder kan je helpen om je onderneming
op een gezonde manier te leiden.

Stap 2: belastingen:
Zoals elke ondernemer zal je ook een aantal belastingen moeten betalen. Zo betaal je jaarlijks een belasting op je belastbaar inkomen. Een eenmanszaak
valt hiervoor onder de personenbelasting, een vennootschap onder de vennootschapsbelasting.
 
Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Je boekhouder
kan je hierover informeren.
 
Iedere zelfstandige wordt elk kwartaal door zijn sociaal verzekeringsfonds uitgenodigd om sociale zekerheidsbijdragen te betalen.

Daarnaast is er nog de BTW (belasting op de toegevoegde waarde), een belasting op het verbruik. Dit bedrag reken je aan aan de eindgebruiker.
 
Stap 3: check of je recht hebt op subsidies op: