Centrum voor streekgeschiedenis

Wij zorgen voor het behoud en het beheer van ons cultureel erfgoed en moedigen de inwoners en verenigingen aan om er bewust mee om te gaan.
 
Laat geen archief verloren gaan! Archieven van personen, verenigingen, bedrijven of handelszaken, foto’s, postkaarten, filmmateriaal, affiches, folders, brochures, doodsbrieven en -prentjes, … het is allemaal welkom in het Centrum voor Streekgeschiedenis.
 
Het wordt er zorgvuldig bewaard, gecatalogiseerd en achteraf ter beschikking gesteld van wie het wil raadplegen. U kunt ons dit schenken, maar uiteraard ook in bruikleen geven. Wij kopiëren of digitaliseren dan uw stukken, waarna ze zorgvuldig terugbezorgd worden.
 
Meer informatie vindt u onder erfgoed en musea.
 
Print...