Burgerzaken

Burgerlijke Stand

Bij de dienst Burgerlijke Stand kunt u terecht voor geboorten, erkenningen, adopties, huwelijken, echtscheidingen, overlijden, nationaliteit, naamsverandering en naamverbetering, uittreksels uit de akten van de Burgerlijke Stand en huwelijksjubilea. 

Dienst Bevolking

Bij de dienst Bevolking kunt u terecht voor uw adreswijziging, adresopzoekingen en adressenlijsten, het toekennen van een huisnummer aan uw woning, identiteitskaarten en identiteitsbewijzen, wijzigen van uw beroep in de bevolkingsregisters, uittreksels en attesten uit de bevolkingsgegevens, allerhande administratieve formaliteiten, laatste wilsbeschikking (begraving of crematie), orgaantransplantatie, reispassen, slachtbewijzen, verkiezingen en militie.

Vreemdelingenadministratie

Alle administratieve handelingen voor vreemdelingen.

Dienst Rijbewijzen - Strafregister

Op de dienst Rijbewijzen - Strafregister kunt u terecht voor:
  • Afleveren van elektronische rijbewijzen.
  • Afleveren van uittreksels uit het strafregister.

Identiteitspapieren

Alle administratieve handelingen betreffende identiteitspapieren.  

Verkiezingen

Informatie betreffende verkiezingen.