Leeuwergempad

Route uitgegeven door VVV Zottegem i.s.m. werkgroep wandel- en fietsroutes

Route

  • Afstand: 6,5 km (8 km)
  • Parkeergelegenheid: Sint-Eligiusplein (kerk), Leeuwergem
  • Parcours: 65% verhard, aangepast schoeisel bij regenweer. Moeilijk met kinderwagen
  • Bewegwijzering: geen
  • Topografische kaart : 30/1-2 (1/25000)

Kaart

 
 

Wegomschrijving


We starten onze wandeling op het beschermde St-Eligiusplein (De Plaatse), met centraal de St-Amanduskerk. Mooie gevels en wat groen geven het geheel een fraai uitzicht.

We dwarsen de Gentsesteenweg tot de Klokfontein. De aanleg van de N42 heeft hier het dorpsbeeld grondig gewijzigd. Zelfs het kloostergebouw verdween. Via het "Straatje" bereiken we verkeerslichten (N462 x N42). Zebrapaden brengen ons veilig aan de overkant (Veldweg). Rechts, parallel met de N42, nemen we een doorsteek tot de St-Amandusweg. Op de hoek (Spelaanstraat) bemerken we de St.-Eligiuskapel. Voor de overweg. nemen we links een voetwegel. Deze volgen we, na een haakse bocht, rechtdoor. Volgens de legende kwam de onthoofde H. Livinus hier voorbij.

De Leeuwergemstraat links in tot voorbij een plein. Aan een driesprong met kapel trekken we rechts een grintweg in, die ons richting Hillegem voert. We maken een grote lus langs de Hillegemse Driesstraat en Bovenhoekstraat en zwenken links terug de velden in. Deze hoog gelegen akkers bieden ons een prachtig uitzicht over de streek aan.

Langs de terreinen van de hondeschool komen we op de Oude Heirbaan, deze straat volgen we rechts. We kruisen de N42 Even verder links, de prachtige Kasteeldreef in. Voor het Kasteel van Leeuwergem. met bijhorend neerhof (zie Elenepad), wandelen we links (lovertheaterdreef) richting kerk Leeuwergem, startplaats van onze wandeling.

Willen we er nog een stuk wandeling bij, dan trekken we de Bosstraat in. We dwarsen de drukbereden Buke, tussen een dancing en een hoeve stappen we, over de Gentsesteenweg, de Spelaanstraat in. Voor de viaduct slaan we links een voetveg in en volgen de wegberm, die ons verrast met een verscheidenheid aan wilde planten.

Over de N462 bcreiken we terug het "Straatje". Via een voetwegel links komen we terug op de Gentsesteenweg. Een oude lantaarnpaal (halteplaats van de verdwenen tramlijn) trekt onze aandacht. Vooraleer we rechts richting eindpunt wandelen kunnen we hier in de buurt even verpozen en nagenieten van deze stevige wandeling.