Financiële hulpverlening

Leefloon, budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldbemiddeling"

Het is altijd een strijd om alles betaald te krijgen en er komen altijd maar betalingen bij."
"We zijn fier dat onze schulden afbetaald zijn. Vanaf nu kunnen we ons leven weer in handen nemen."

Afhankelijk van de omvang van het financiële probleem kan er op verschillende manieren hulp geboden worden. Aarzel vooral niet om je financiële probleem bespreekbaar te maken. Kleine problemen zijn snel weer opgelost.
 
Print...