Administratieve hulp

  • "Ik kreeg zopas een aangetekend schrijven en ik begrijp er niets van!
    Wie kan mij helpen?"
  • "Als ik mijn probleem eens met jou kan bespreken, is het al de helft opgelost.
    Het doet deugd om het eens te kunnen vertellen!"

Durf informatie of hulp te vragen!

Je kan toch niet alles weten! Informatie of hulp vragen, daar is helemaal niets mis mee!
Tijdig hulp vragen, voorkomt erger!

 
Print...