Algemene uittreksels

Titel Orgaan van goedkeuring Datum van goedkeuring Datum van bekendmaking
Adviesnota Trage Wegen fase 2.pdf Editeer Gemeenteraad 19 12 2016 07 03 2017
Tracé langs spoorlijn L122 - Spende.pdf Editeer Gemeenteraad 21 11 2016 07 03 2017