Werken aan de schoolomgeving “De Smidse”

Op maandag 18 januari 2016 starten de werken voor het inrichten van de schoolomgeving "De Smidse”. De werken kaderen in het creëren van bijkomende verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. Het gaat meer in het bijzonder om het plaatsen van drie middengeleiders en het aanpassen van het wegdek,  de voetpaden en de fietspaden.  Het verbeteren van de verkeersveiligheid, zeker rond de schoolomgevingen is een prioriteit voor het stadsbestuur.  
 
De werken worden uitgevoerd door de firma Wegrovan en gebeuren in twee fasen, zodat de school altijd bereikbaar blijft. Alles samen zijn 25 werkdagen voorzien.
 
Uiteraard kunnen dergelijke werken niet plaatsvinden zonder enige hinder. Zo zal doorgaand verkeer tijdelijk niet mogelijk zijn, maar er is een duidelijke en vlotte omleiding voorzien.  Deze officiële omleiding, o.a. voor De Lijn, verloopt o.a.  via Gaverland, Waesberg (Lierde), Stuivenberg (Lierde), Langestraat (Lierde) en Klemhoutstraat.
 

 
Print...