Stadskernrenovatie Fase 1

Stationsplein tijdens de renovatiewerken beperkt toegankelijk.

Op 17 november 2014 starten de werken aan het Stationsplein, als eerste fase van de renovatie van het Zottegemse centrum. Na het bouwverlof, op 12 januari 2015 zal, indien de weersomstandigheden het toelaten, fase 2 van de werken starten in de Stationsstraat.

Deze werken hebben uiteraard heel wat gevolgen voor de toegankelijkheid van het plein zelf (klik hier voor de kaart met meer informatie). Ze hebben ook impact op de busregeling en op de bereikbaarheid van het station.

Van 17 november 2014 tot eind maart 2015 worden de bushaltes verplaatst naar de achterkant van het station. Er is een beperkte aanpassing van de reisweg (klik hier voor de folder met meer informatie).
 
In die periode is het Stationsplein – tussen het begin van de Musselystraat en het huidige bushalteplein - niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dat impliceert meteen dat ook alle gemotoriseerd doorgaand verkeer in de Stationsstraat en het gedeelte Musselystraat tussen Stationsplein en Hospitaalstraat niet is toegelaten. De bevoorrading van de handelaars en de horecazaken kan via de Markt gebeuren.

Op het huidige bushalteplein, dus aan de voorkant van het station, wordt een kiss and ride strook voorzien.

Fietsers en bromfietsers die de fietsenstalling aan de voorkant van het station gebruiken, zullen dat verder kunnen doen, maar enkel via de Musselystraat. Voor zij die de stalling achteraan het station gebruiken, verandert er uiteraard niets.

Het station en de horecazaken op het Stationsplein blijven altijd toegankelijk voor voetgangers, zij het dat er tijdelijk wat hinder kan zijn.
 
Tijdens de werken zal Marnix Callens (0496 25 41 05), werfopvolger van de aannemer, instaan voor het oplossen van concrete problemen en vragen.

 
Print...