Gedeeltelijke wijziging rooilijnplan

Zottegem. De gemeenteraad heeft in zitting van 20 april 2015 beslist om de rooilijn van de voetweg nr. 21 gelegen in de deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove gedeeltelijk te wijzigen.

Het plan ligt alle werkdagen op de afdeling openbare werken Trapstraat 43 te 9620 Zottegem ter inzage van 19 mei 2015 tot 17 juni 2015 van 9.00 uur tot 11.30.
 
Eventuele bezwaren of opmerkingen over het plan worden schriftelijk toegestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9620 Zottegem voor 17 juni 2015 aanstaande, hetzij mondeling op de laatste dag van 10 uur tot 11 uur in de voormiddag.

 
Print...