Bekendmaking openbare zitting zoneraad - 25 maart 2016

Overeenkomstig artikel 39 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen.
 
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de zoneraad dd. 25 maart 2016 hierna volgende te bespreken agenda ligt vanaf heden gedurende 10 dagen ter inzage op het secretariaat van de brandweerzone Vlaamse Ardennen bedrijvenpark coupure 21 te 9700 oudenaarde, tijdens de weekdagen van 9.30 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00u.
 
Vergaderlocatie: Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde
Aanvangsuur : 13:30 uur

Dagorde

  1. Goedkeuring lijst met de beknopte genomen besluiten 26/02/2016
  2. Mededelingen
  3. Lidmaatschap Brandweer Vereniging Vlaanderen - goedkeuring
  4. Definitief personeelsplan
  5. Vacant verklaren 60 functies brandweerman-vrijwilliger- goedkeuring
  6. Aanvraag subsidies voor aankoop van interventiekledij via de opdrachtencentrale goedkeuring
  7. Varia
Oudenaarde, 14 maart 2016

De Secretaris,
Christian Bral, Ing.-Kolonel
De Voorzitter,
Luc Dupont, Burgemeester

Downloads

Zoneraad 25 03 2016.pdf (300 KB) editeer
 
Print...