Woonerf in Zottegem

Filosofie

 • Zone voor gemengd verkeer met voorrang voor voetgangers.
 • Onafgebroken beweging van voetgangers en vlotte, maar trage bewegingen van voertuigen.

Signalisatie

 • De in- en uitgangen van de woonerven worden aangeduid met de volgende verkeersborden:
F12a (begin)
 
F12b (einde)

Verkeersregels

Verkeersregels binnen een (woon)erf:*
 1. Mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken.
 2. Mogen bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. Voetgangers mogen evenwel het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 3. Is de snelheid beperkt tot 20 km per uur.
 4. A. Is parkeren verboden, behalve:             
  • op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
  • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat;  
        B. mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden. 
 
(*) Belgische wegcode, artikel 22 bis

Inrichting

 • Een afgebakende rijstrook voor auto’s hoeft niet.
 • Niveauverschillen mogen niet aanwezig zijn.
 • Als men een winkel verlaat, moet er een  comfortabele afstand zijn ten opzichte van het verkeer, hoe traag dit ook rijdt.
 • Om deze afstand te creëren, zijn er verschillende mogelijkheden: verlichtingspalen, meubilair of aanplantingen.

Parkeren

De wegcode verbiedt het parkeren in erven en woonerven, behalve op plaatsen waar dit aangegeven is met witte hoekafbakening en de letter "P".

Opgelet:

Er is ook een beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) van kracht, dit betekent dat fietsers worden toegelaten in de tegengestelde rijrichting binnen het erf.

Downloads

Flyer Woonerf.pdf (2.646 KB) editeer
 
Print...