Overwelven van baangrachten

Lang voor het ruiverkavelingstijdperk was er in het buitengebied een netwerk van grachten. Deze grachten kanaliseerden het hemelwater en hadden bij hevige regenbuien een waterbergend vermogen.

Door de grootschaligheid van de moderne landbouw en door het aanleggen van infrastructuurwerken verdwenen veel van deze grachten.

De gevolgen zijn regelmatig te zien: bij iedere fikse regenbui spoelt het overtollige water over de akkers met modderstromen in tuinen en op de openbare weg tot gevolg. Het regenwater verdwijnt in de rioleringen en wordt afgevoerd naar het RWZI (waterzuiveringsstation) waardoor de vuilvracht sterk vermindert.

Deze problemen kunnen maar opgelost worden door een laten samenwerken van meerdere acties. Eén van deze acties is het herwaarderen van ons grachtenstelsel door de opmaak van een grachtenplan.

De gemeenteraad van 27 september 2004 keurde dan ook de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten goed.

Het reglement vindt u terug onder downloads.

 
Print...