Jong in Zottegem


Contactgegevens

Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem
Jeugdconsulente: Hellen Volckaert 
Administratie: Carine Van Den Dooren
Jeugdprogrammator:
 
JAC-medewerker: 
Telefoon: 0479 88 45 01

Open voor publiek

Maandag van 14 tot 17 uur
Dinsdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Woensdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Donderdag van 14 tot 17 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Een jeugdcentrum in Zottegem

 • Jeugdcentrum De Muze kiest een huis te zijn voor en door de Zottegemse jeugd. Alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft, krijgt zijn plaats in De Muze.  
 • Naast de jeugddienst en jeugdhuis vindt ook het jongerenadviescentrum onderdak in het gebouw.
 • De jeugddienst richt zich in haar werking vooral op de realisatie van het plaatselijke jeugdwerk (jeugdverenigingen, jeugdraad, speelpleinwerking, grabbelpas,…)
 • Terwijl in het Jongerenadviescentrum, kortweg JAC, jongeren terecht kunnen met al hun vragen.

Taken jeugddienst

 • Ondersteuning van de lokale jeugdverenigingen. 
 • De stedelijke jeugdraad is hierbij een belangrijke partner. Als adviesraad is het hun taak om alle noden en behoeften van kinderen en jongeren in de stad door te spelen aan het stadsbestuur
 • Administratie van de jeugdraad en ondersteuning van hun activiteiten
 • Uitbouw van de speelpleintjes in Zottegem
 • Vakantiewerking speelpleinwerking 't Hemelrijk tijdens paas- en zomervakantie
 • Vakantiewerking Grabbelpas tijdens alle schoolvakantie behalve kerst
 • Organiseren van cultuurkampen tijdens de zomervakantie
 • Dankzij de subsidies ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap konden we al enkele zaken aankopen voor de uitleendienst: springkasteel, stereo-installatie, knutselmateriaal, schmink, clownkostuums,… Alle Zottegemse jeugdverenigingen kunnen dit materiaal aan sterk verminderde prijs ontlenen.
 • Fuifbeleid en administratie van de fuifzaal
 • Buurtspeelpleintjes
 • Jeugdinformatie
 • Organisatie Openspelendag, Buitenspeeldag, Dag & Nacht van de jeugdbeweging,...