2014 - Nummer 1


Download


Het nieuwe stedelijke informatieblad (nummer 1 van 2014) valt in de week van 17 maart in uw bus. Het wordt niet langer postbedeeld, omdat "De Post" niet langer folders van meer dan 250 gram huis aan huis bedeelt. U kunt er de volgende onderwerpen in terugvinden:

Inhoud

WOORD VOORAF

EVEN VOORSTELLEN
 • Het College van Burgemeester en Schepenen
 • De gemeenteraad
 • De OCMW-raad
NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
 • Beknopt overzicht van de notulen
ALGEMEEN
 • Stad Zottegem zoekt vrijwilligers om te bemiddelen tussen buren
HERDENKING GROOTE OORLOG
 • De moord op Richard De Winter
BRANDWEER
 • Nieuwe bevelhebber voor het brandweerkorps sinds1 januari 2014
 • Nieuwe website, Facebook, Twitter
 • Een rookmelder laat u niet stikken
 • Light my fire fuif
BURGERZAKEN
 • Verkiezingen van 25 mei 2014
 • Bij volmacht stemmen
 • Hoe stem ik geldig?
 • Dienst burgerzaken nu ook open op donderdagavond.
 • Het aantal inwoners stijgt lichtjes
MOBILITEIT
 • Herstelproject trage wegen in Zottegem
OPENBARE WERKEN
 • Rioleringswerken in de Hongerstraat en de Zwartestraat
CULTUUR
 • Dunk!festival
 • Erfgoeddag
 • Reuzenommegang
 • Tijdsvenster Kasteel van Egmont
CULTUURCENTRUM
 • Tentoonstelling Kunstproject ID#1
 • Nieuw retributiereglement zaalhuur in Zottegem
STEDELIJKE ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS
 • Kalender voorjaar 2014
 • Feest van de folk
 • Openbare proeven
 • Dag van het park
 • Ontdekkingstocht
 • Terugblik op recente activiteiten
 • Verhuis filiaal Oosterzele
 • Masterclass viool
 • Dag van het DKO
 • Dansvoorstelling Insomnia
STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
 • Tentoonstelling ID#1.
 • Artistiek project SABK
 • Those were the days –And this is now
 • Examencommissie
STADSBIBLIOTHEEK
 • Stadsbibliotheek stapt over het naar Provinciaal BibibliotheekSysteem (PBS)
 • Gopress Kiosk’
 • Kunstkamer
 • Nieuwe Uitbalie
 • Jeugdboekenweek 2014: ‘Lezen is gevaarlijk’
 • Zomerboekenverkoop Route 42 en Jazz Zottegem (at the bib)
 • Cursussen Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender i.s.m. Stadsbibliotheek
CENTRUM VOOR STREEKGESCHIEDENIS
 • Sporen in de tijd. Verhalen en herinneringen over het Mijnwerkerspad
TOERISME
 • Vlaanderen Vakantieland
PAM VELZEKE
 • Programma tot juni 2014
JONG IN ZOTTEGEM
 • Spelen in Zottegem tijdens de Paasvakantie:
 • Grabbelpas
 • De 7de editie van de Buitenspeeldag
 • Openspelendag
 • Stedelijke Jeugdraad koos nieuw bestuur
SPORT
 • Sportkampen Krokusvakantie
 • Sport overdag
 • Interscholen sportkalender
 • Speelacademie voor kleuters / Allround sportacademie
 • Sportklassen
 • Openingsuren zwembad
 • Zwemactiviteiten
 • Sportelnamiddag
 • Schoolsportdagen
 • Regio-Tour
 • Tennis
 • Sportavond
 • Sportadviesraad
 • VDK Driedaagse De Panne-Koksijde
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
 • De stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Zottegem
 • Fairtrade Zottegem
SOCIAAL HUIS ZOTTEGEM
 • Lokaal netwerk mantelzorg Zottegem
 • Zottegem organiseert Dag van de Mantelzorg 2014
 • Praatcafé Dementie Vlaamse Ardennen
 • Uitnodiging infosessie voor vrijwilligers
 • Huis van het Kind.
 • Infoavond voor ouders
 • Cursus Triple P voor ouders
 • Vermaatschappelijking van de zorg? Zo gek nog niet!
 • Week van de Valpreventie: ‘Dans je leven lang’ 21 – 27 april 2014
PWA
 • Nieuwe bazen, andere voorwaarden?
UIT IN ZOTTEGEM
 • UIT in Zottegem – iedereen doet mee
 • Kalender
GOED OM WETEN
 • Oxfam Trailwalker 2014: geef het beste van jezelf!
 • Leerpunt
COLOFON