2013 - Nummer 4

Download

Voorwoord

Beste stadsgenoten,

Het eindejaarsnummer van het stedelijk informatieblad valt altijd een weekje vroeger in de bus. Zo kunnen we u op de hoogte brengen van de talrijke eindejaarsevenementen die in onze Egmontstad plaatsvinden, met de kerstmarkten als blikvangers. Met de feestverlichting in de winkelstraten, de kerstboom op de Markt en talrijke kerstbomen en kleurrijke lampen in de diverse deelgemeenten, verkeert Zottegem in feeststemming. Vanaf begin januari 2014 komen daar het koninglopen, de stoeten en carnaval bij. Kortom van midden december tot eind januari is het feesten geblazen.

In dit nummer hebben we evenwel ook aandacht voor het sociaal beleid. Vanuit onze stad trachten we een helpende hand te reiken aan mensen met bijzondere noden. Dat doen we onder meer door een aantal gratis huisvuilzakken en GFT-stickers ter beschikking te stellen van bepaalde doelgroepen. We starten ook met gratis naaldcontainers voor diabetespatiënten.

Los van de informatie in dit infoblad willen we ook graag wijzen op de renovatie van het stadscentrum. De plannen voor de heraanleg van de Markt, de Stationsstraat, de Hoogstraat, het Stationsplein en de Zavel zijn klaar en de administratieve procedure is ingezet.

Het plan dat voorligt moet ons stadscentrum die extra boost geven die nodig is om van het hart van onze stad een aangename plaats te maken om te wonen, te werken, te winkelen, te ondernemen en te vertoeven.

Bij het aantreden van het stadsbestuur is de renovatie als de prioriteit naar voor geschoven en daar wordt volop werk van gemaakt. Het plan is het resultaat van veel overleg en zal onze stad een extra impuls geven, iets wat echt noodzakelijk is.

Tot slot willen we nog een warme oproep doen om, wanneer het sneeuwt of ijzelt, het voetpad voor uw huis of erf te ruimen. Dit is trouwens wettelijk verplicht en maakt het heel wat veiliger voor voetgangers. Bij sneeuwval zullen onze diensten al het nodige doen om onze straten berijdbaar te houden en dit volgens het uitgewerkt prioriteitenplan. Uiteraard is het effect van het strooien afhankelijk van de weersomstandigheden en het gebruik van het wegdek. Mocht u toch nog een probleem willen melden, dan kan dat via sneeuwvrij@zottegem.be.

We wensen u een prettige eindejaar en een gezond en gelukkig 2014.

Jenne De Potter
burgemeester