Identiteitsbewijs voor kinderen

Voor kinderen tot 12 jaar zijn er twee identificatiedocumenten: het identiteitsstuk en het identiteitsbewijs.

Het identiteitsstuk is kosteloos en geldt als bewijs van inschrijving.

Het identiteitsbewijs blijft twee jaar geldig en wordt afgegeven op verzoek van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Het is nodig voor reizen naar het buitenland, maar kan ook zo bekomen worden. De aanvraag met een pasfoto van het kind gebeurt door de ouders en kost 8,10 euro. Het identiteitsbewijs geeft informatie over afstamming, adres en welke persoon te verwittigen in een noodgeval.

Geldigheidsduur identiteitsbewijs van kinderen met vreemde nationaliteit

De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van kinderen van vreemde nationaliteit mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden. Bij verschil van verblijfsvergunning van beide ouders is de langste vergunning doorslaggevend.

Wanneer wordt het identiteitsbewijs vernieuwd?

Het identiteitsbewijs vervalt:
  • na verloop van de geldigheidsduur
  • in geval van verandering van verblijfplaats of adres
  • in geval van verandering van naam, voornaam of nationaliteit

Tarieven

  • € 8,10
 
 
Print...