Geboorte


Geboorte

De aangifte van een geboorte moet binnen de vijftien dagen na de bevalling gebeuren, op de dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. Het niet-aangeven van een geboorte is strafbaar. De aangifte van een geboorte gebeurt door de vader of de moeder of door de persoon die het kind erkend heeft vóór de geboorte.

Om een geboorteakte op te maken moet de aangever het geboortebewijs (geneeskundig attest van de geneesheer of de vroedvrouw: statistisch model I) en de identiteitskaart meebrengen. Indien de ouders gehuwd zijn, moet u ook het trouwboekje meebrengen.

Op de dienst burgerlijke stand kan u ook terecht voor de erkenning van kinderen, betwisting van het vaderschap, overschrijving van een buitenlandse akte, de verbetering van een geboorteakte.

Vaststelling van de afstamming door erkenning van het kind

Een erkenning is een verklaring die wordt afgelegd voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en waardoor een wettelijke band ontstaat tussen de erkenner en de erkende.

De erkenning kan gebeuren:
  • voor de geboorte: in dit geval het moet een medisch attest van de behandelende geneesheer en identiteitskaarten van beide partijen worden voorgelegd; de toestemming van de moeder is vereist;
  • bij de geboorteaangifte: beide ouders moeten aanwezig zijn; de toestemming van de moeder is vereist;
  • na de geboorte van het kind: mits toestemming van de moeder, tussen 15 en 18 jaar de toestemming van de moeder én het kind; vanaf 18 jaar enkel de toestemming van het kind.
Meer informatie kunt u altijd bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand.

Adoptie

De Belgische wetgeving kent twee soorten van adoptie:
  • de volle adoptie: verleent aan het geadopteerde kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en plichten als zij zouden hebben, indien het kind geboren was uit degenen die ten volle hebben geadopteerd;
  • de gewone adoptie: hier blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan, er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).
Voor een adoptieakte moet u zich wenden tot een notaris of tot de vrederechter. Na homologatie van de adoptieakte door de rechtbank van eerste aanleg schrijft de dienst Burgerlijke Stand het vonnis over.


 
Print...