Laatste wilsbeschikking

Op de Dienst Bevolking kunt u officieel aangeven wat er met uw lichaam moet gebeuren na overlijden. U kunt kiezen voor een gewone begraving of crematie. U krijgt één exemplaar van die verklaring mee naar huis als bewijs. Bij overlijden moet de ambtenaar van de Burgerlijke Stand altijd nagaan of er een verklaring werd afgelegd.

De verklaring gebeurt schriftelijk en moet gedateerd en ondertekend zijn. De aangifte bevat de naam, voornamen, woonplaats en volledig adres en de keuze (duidelijke ondubbelzinnige vermelding) tussen begraving en crematie. De keuze van de wijze van teraardebestelling komt in het bevolkingsregister. In geval van wijziging van de verklaring wordt enkel de recentste vermelding behouden.

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente stuurt de Dienst Bevolking uw schriftelijke verklaring over de wijze van teraardebestelling samen met uw dossier op naar de nieuwe gemeente.

In geval van afvoering van ambtswege of afvoering naar het buitenland wordt geen enkele informatie bewaard.
 
Print...