Eensluidend verklaren van afschriften

De eensluidend verklaring (ook bekend als het "gelijkvormig afschrift") is afgeschaft.
 
 
Sinds 31 maart 2004 volstaat het om een goed leesbare kopie van het originele document te maken en af te geven. Een officiële stempel hoeft niet meer.
De federale overheid neemt samen met de gewesten en gemeenschappen het initiatief om de eensluidend verklaring op alle bestuursniveaus af te schaffen.
   
Heeft u verder nog vragen? Ga dan naar www.eensluidendverklaring.be.


 
Print...