Adreswijzigingen

Wie de verblijfplaats naar een andere gemeente overbrengt, moet zich daar binnen de acht werkdagen aanmelden bij de Dienst Bevolking. De referentiepersoon (gezinshoofd) of een ander meerderjarig lid van het gezin doet de aangifte. Het volstaat de identiteitskaart mee te brengen. In de gemeente van vertrek hoeft u niets regelen.

Na de aangifte zal de wijkagent het nieuw adres controleren om na te gaan of u er wel degelijk woont. Pas daarna volgt de definitieve inschrijving.

Deze procedure geldt ook bij een adreswijziging binnen de gemeente.

Inwoners die naar het buitenland vertrekken, moeten dit vlak voor het vertrek melden bij de Dienst Bevolking. Via de website van Vlamingen in de wereld kan de burger informatie terugvinden over visavraagstukken, sociale zekerheid, fiscaliteit of onderwijs in het buitenland.

Tip

Verwittig bij een adreswijziging niet alleen het stadsbestuur, maar ook de volgende diensten en instellingen: het postkantoor, de gas- en elektriciteitsmaatschappij, de watermaatschappij (Waterlink), de telefoonmaatschappij (Belgacom), verkeersbelastingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, het fonds voor gezinsvergoedingen, ziekenfonds, vakbond en andere correspondenten. De Post heeft goedkope en praktische kaarten om uw adresverandering mee te delen.

Ambtshalve inschrijving

Indien iemand zich in Zottegem vestigt zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het College van Burgemeester en Schepenen de betrokkene ambtshalve inschrijven als het daar kennis van krijgt (na vergeefse uitnodiging om aangifte te doen).

Ambtshalve schrapping

Stelt het College van Burgemeester en Schepenen van Zottegem iemands vertrek vast en is het onmogelijk om de betrokkene op te sporen, dan zal het College die persoon ambtshalve uit de registers schrappen. Hieruit volgt dat de betrokkene met geen enkele administratie meer in regel is: de identiteitskaart wordt geannuleerd en is ongeldig.