Adresopzoekingen

Via het Rijksregister houdt de Dienst Bevolking nauwkeurig alle identiteitsgegevens van de inwoners van Zottegem bij. De wet op de privacy waarborgt de bescherming van die informatie. Adressen of andere persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, tenzij aan gemachtigde personen of instanties zoals overheidsdiensten, deurwaarders, advocaten,...

Adresopzoekingen

Mededeling van informatie uit het register kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Adressenlijsten

Wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het in principe verboden personenlijsten te verstrekken.