Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Woonomgevingsplan

Woonomgevingsplan


De komende jaren verwachten we in onze stad een enorme bevolkingsgroei, maar ook de huishoudens nemen toe! Daarom hebben we in onze stad nood aan 1463 nieuwe woningen tegen 2040. Om die groei aan te kunnen creëerden we het woonomgevingsplan. Door het plan bouwen we mee aan een leefbaar Zottegem voor de toekomst. Zo bewaren we de open ruimte, de woon- en leefkwaliteit en zetten we ontmoeting centraal! Hoe ziet het woonomgevingsplan eruit?

Het woonomgevingsplan maakt een onderscheid tussen gebruikelijke aanvragen en projecten die vragen om een bijzonder aanpak. 


Reguliere projecten

Het woonomgevingsplan is dus een zoneringsplan dat Zottegem opdeelt in zones. Voor elke zone werden duidelijke richtlijnen opgesteld. De 4 grote zones zijn: 

  • De stadskern: hier streven we naar een goede mix aan woontypes. Hier passen zowel eengezinswoningen, maar ook andere woningtypes en meersgezinswoningen. In deze zone kan ook hoger gebouwd worden. Door de nabijheid van voorzieningen en verschillende vormen van vervoer, mag hier verdicht worden.
  • De stadsrand: in de ring rond het centrum en de kern van deelgemeenten kunnen we nog beperkt verdichten. Eengezinswoningen en andere woningtypes kunnen nog gemengd voorkomen, maar we voorzien maximaal twee entiteiten. In de stadsrand is een vervoersknoop nooit veraf, de voorzieningen zijn echter wel minder dan in het centrum. De stadsrand is sterk verbonden aan het omliggende landschap, daarom is hoogbouw minder wenselijk. 
  • De verkavelingswijken: deze wijken bevinden zich in een volgende ring rond het centrum of rond de kernen van de deelgemeenten. Hier laten we geen grote mix aan woonvormen toe omdat deze wijken slechts beperkte voorzieningen hebben en de vervoersknoop verder weg is. In deze wijken zien we vaak meer groen en voornamelijk eengezinswoningen. 
  • De woonlinten: gaan een rechtstreekse band aan met het omliggende landschap en bevinden zich ver van voorzieningen en vervoersknopen. Verdichten is hier niet aan de orde. 


Bijzondere projecten

We spreken over bijzondere projecten als: 

  • Het grondgebied gelegen is in een woongebied dat groter is dan 2500 m². 
  • Het project ook in woonvormen zoals een groepswoningbouw of een combinatie van wonen en werken voorziet.
  • Het woonproject nieuw publiek toegankelijk delen doet ontstaan.

Bijzondere projecten vragen om een bijzondere aanpak. De klassieke stedenbouwkundige richtlijnen van het zoneringsplan maken plaats voor kwaliteitseisen met betrekking tot de omgeving, het architecturale voorkomen, de eventuele groene ruimtes...

Bekijk het zoneringsplan