Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Wonen  /  Verzekering gewaarborgd wonen

Verzekering gewaarborgd wonen


Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering die je kan afsluiten na het aangaan van een hypothecair krediet bij een (commerciële) kredietinstelling voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning.

Hiermee kan je gedurende 10 jaar verzekerd worden tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit. Deze verzekering helpt je dan tijdelijk bij de verdere afbetaling van de lening.


Aan welke voorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen?

  • Je bent op het ogenblik van de aanvraag en de 12 voorafgaande maanden volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit.
  • Je hebt bij een (commerciële) kredietinstelling een hypothecair krediet afgesloten van minstens 50.000 EUR voor de bouw of het kopen (al dan niet met renovatie) van een woning of van 25.000 EUR voor het louter renoveren van een woning.
  • De woning ligt in het Vlaams Gewest, wordt jouw hoofdverblijfplaats en is je enige woning in volle eigendom.
  • De verkoopvoorwaarde van de woning mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.


Hoe vraag je deze verzekering aan?

Je vraagt deze verzekering ten laatste 1 jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening digitaal aan via het formulierenloket.

ik vRaag de lening aan