Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Wonen  /  Sociaal verhuurkantoor


Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Jouw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2021) bedraagt niet meer dan 25.850 EUR als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste; 28.015 EUR als je een alleenstaande persoon bent met een handicap of 38.773 euro in alle andere gevallen, plus 2.167 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Alle info over deze voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een sociaal verhuurkantoor in de buurt waar je wil wonen.
Voor het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen bel je naar 053 39 40 70.

Wachtlijst

Na jouw inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal beschikbare woningen varieert de wachttijd sterk. Informeer je hierover bij jouw SVK. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Bedrag

Als je akkoord gaat met de woning die jou wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van jouw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen?

Als je langsgaat bij een SVK, neemt je best volgende documenten mee:
 • jouw identiteitskaart
 • jouw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van jouw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij de stadsdienst)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning
 • een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting)
Meer informatie over deze documenten vind je op de website van de VMSW.