Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Wonen  /  Leegstand

Leegstand


Leegstaande woning? Verloren woning!

Woningen en gebouwen staan soms lange tijd leeg. De eigenaar van zo een pand loopt niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar ziet misschien ook de waarde van het pand dalen. Bovendien vormt leegstand een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning. Stad Zottegem wil ervoor zorgen dat leegstaande panden terug op de markt komen of verhuurd worden, zodat ze nuttig gebruikt worden. 

Daarom zetten we in op de bestrijding van leegstand. Alle eigenaars van een pand waar gedurende meer dan één jaar niemand als bewoner is ingeschreven, schrijven we aan en worden opgenomen in het leegstandsregister. Om langdurige leegstand tegen te gaan, wordt een heffing opgelegd. De basisheffing voor een leegstaande woning bedraagt 1.500 euro. Het bedrag van volgende heffingen is de basisheffing vermenigvuldigd met X (= het aantal periodes van 12 maanden dat de woning onafgebroken opgenomen is in het leegstandsregister).

Wie er actief werk van maakt om zijn pand op te knappen en terug op de woonmarkt te brengen of wie een geldige reden heeft waarom zijn pand leegstaat, kan een vrijstelling aanvragen. Dan moet er tijdelijk geen belasting betaald worden en hebben eigenaars de tijd om het pand in orde te zetten. Daarvoor moet je als eigenaar wel zelf initiatief nemen en bewijzen voorleggen. 

De heffing kan, zeker bij lange leegstand, een pittig bedrag zijn. De heffing heeft vooral een ontradend effect en wil eigenaars aanzetten om hun pand op te knappen of opnieuw in gebruik te nemen. Want een onbewoond huis dat langzaam verloedert, baart enkel zorgen en kost toch alleen maar geld? Opknappen betekent: winst voor de eigenaar, voor nieuwe bewoners, voor de straat en de buurt! Bovendien wordt zo een actief huisvestingsbeleid ondersteund en het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen deels ingevuld.

Ben je eigenaar van een leegstand pand? Dan willen we je begeleiden om het opnieuw op de woningmarkt te brengen. Leegstaande, verwaarloosde en onveilige woningen brengen je immers niets op, maar kosten integendeel alleen maar geld. Er zijn heel wat mogelijkheden qua ondersteuning. Zo kan je bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen. Verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor is eveneens een mogelijkheid en biedt heel wat voordelen! Door leegstaande panden op te knappen en opnieuw een volwaardige functie te geven, bouwen we samen aan een bruisende, aangename stad!
 
Voor vragen kan je steeds terecht bij Dienst Wonen: bel 09 364 64 95 of email wonen@zottegem.be.