Home  /  Wonen en (ver)bouwen  /  Bouwen en verbouwen  /  Inkijken van gegevens

Inkijken van gegevens


De dienst Stedenbouw verzamelt een schat aan informatie zoals topografische kaarten, officiële documenten en relevante wetgeving.

Kaarten

 • Topografische kaart schaal 1 : 10.000 en 1 : 25.000 ("stafkaart")
 • Orthofotoplans (gekleurde luchtfoto"s, schaal 1 : 10.000)
 • Kadasterkaarten (genummerde percelen, gebouwen, wegen)
 • Atlas der buurtwegen (voetwegen en buurtwegen, per deelgemeente)
 • Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem (ook op CD-ROM)
 • Bijzondere plannen van aanleg
 • Overzicht GSM-masten e.d. op grondgebied Zottegem (+ tabel)
 • Beschermde landschappen en monumenten, stads- en dorpsgezichten

Documenten en vergunningen

 • Structuurplan Vlaanderen (volledige versie + samenvatting)
 • Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (voorontwerp, diverse deelnota"s)
 • Verkavelingen (vergunningsdossiers)
 • Bouwvergunningen (vergunningsdossiers)
 • Stedenbouwkundige attesten nr. 1 en 2

Wetgeving

 • Wetgeving over stedenbouw & R.O.
 • Wetgeving over huisvesting
 • Wetgeving over beschermde landschappen, monumenten, stads- en dorpsgezichten