Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Sociale dienstverlening  /  Verhoogde tegemoetkoming   /  Voordelen

Voordelen


Heb jij recht op verhoogde tegemoetkoming? We sommen enkele belangrijke voordelen voor jou op! Deze lijst is niet compleet, voor een volledig overzicht van alle voordelen kan je terecht in het Sociaal Huis. Voor meer voordelen neem je best contact op met jouw mutualiteit. Zij hebben een extra aanbod voor personen met verhoogde tegemoetkoming. 


Hogere terugbetaling geneeskundige kosten 

Het recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) geeft recht op een hogere terugbetaling van uw kosten voor geneeskundige verzorging: 

  • Hogere terugbetaling van geneeskundige verzorging;

  • Recht op de regeling sociale derdebetaler bij jouw huisarts.


Vrijstelling provinciebelasting

Een gezin betaalt provinciebelasting voor elke woning die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. Dit kan de hoofdverblijfplaats zijn of een bijkomende verblijfplaats. De provinciebelasting wordt per woning berekend op basis van de belastbare oppervlakte. Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen een vrijstelling van de belasting aanvragen.

Ontdek alles over de vrijstelling


Lagere zorgpremie

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Het standaardbedrag dat u moet betalen als zorgpremie aan de zorgkas, is 54 EUR per jaar. De verlaagde zorgpremie bedraagt 27 EUR voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.

Ontdek alle info over de lagere zorgpremie


Verwarmingstoelage

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. 

Ontdek alle info over de verwarmingstoelage


Sociaal tarief aardgas & elektriciteit

Van februari 2021 tot 30 juni 2023 hadden personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook tijdelijk recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. Heb je verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, maar kreeg je van jouw energieleverancier niet automatisch het sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit tot eind juni 2023? Druk dan op de knop hieronder. 

Ik kreeg geen sociaal tarief


Gratis energiescan

Fluvius, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor een beroep op de Energiesnoeiers.

De energiescan is een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. Deze energiescan is gratis wanneer je behoort tot bepaalde doelgroepcategorieën. 

Gratis energiescan


Transport: De Lijn en NMBS

Bij De Lijn kan je met je verhoogde tegemoetkoming een abonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) aanvragen aan verminderd tarief: 52 EUR voor 12 maanden.

Bij de NMBS kunnen jij, je partner en alle personen ten laste met de trein door België reizen aan een tarief van 50%.

Alle info over De Lijn

Alle info over NMBS


Vrije tijd: MIA-korting

Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging. Veel mensen vallen hierdoor uit de boot en kunnen moeilijk of niet deelnemen aan leuke activiteiten in Zottegem. Stad Zottegem werkte daarom het systeem van de MIA (Mensen In Armoede)-korting uit.

ONTDEK ALLE INFO OVER MIA-KORTING


Korting vakantie en daguitstappen

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Ontdek alles over Rap op Stap