Home  /  Welzijn en onderwijs  /  Pleegzorg

Pleegzorg


Zottegem engageert zich als twintigste Oost-Vlaamse gemeente om een duurzame samenwerking aan te gaan met de dienst voor pleegzorg. Het doel van dit engagement is om het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg te vergroten en pleegzorg in Zottegem op een laagdrempelige manier bekend te maken. We hopen zo meer Zottegemnaren te overtuigen om pleeggezin te worden.


Wat is pleegzorg?

Pleegzorg kent vele vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Hoe lang pleegkinderen en pleeggasten in een gezin verblijven is heel variabel. Sommigen wonen er voor lange tijd. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin.

Heel wat pleegkinderen en pleeggasten worden opgevangen door een gezin uit hun netwerk. Dat kan familie zijn, maar ook vrienden, kennissen of bijvoorbeeld buren. Voor kinderen en volwassenen die niet in hun netwerk terecht kunnen, gaat pleegzorg Oost-Vlaanderen op zoek naar neutrale ‘bestandsgezinnen’ die zich kandidaat stelden om iemand thuis op te vangen.


Pleegzorg in cijfers

  In Vlaanderen zijn er bijna 6500 pleeggezinnen.
  Meer dan 8.000 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek wonen in een pleeggezin in Vlaanderen.
  Toch is er nog steeds een groot tekort aan pleeggezinnen.
  In Zottegem zijn er 5 pleeggezinnen die kindjes opvangen die ze vooraf niet kenden. Er is 1 gezien dat in crisisopvang voorziet. Nog eens 21 gezinnen nemen de pleegzorg op van een kindje uit hun eigen netwerk


Wie kan pleeggezin worden?

Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, eigen kinderen of niet ... In principe kan iedereen pleegouder worden. Uiteraard moet je in staat zijn om een kind/jongere of volwassene een stabiel en veilig leefklimaat te bieden.


Aan de slag!

  1. Informeer je. Vraag een gratis infopakket aan via www.pleegzorg.be
  2. Je bent welkom op één van de infosessies in jouw buurt. Pleegzorgbegeleiders en pleegouders vertellen je wat pleegzorg inhoudt en je krijgt een antwoord op al jouw vragen. Vind hier alle infosessies in Oost-Vlaanderen. 

  3. Ben je overtuigd? Volg dan het voorbereidingstraject. Het voorbereidingstraject bestaat uit meerdere persoonlijke gesprekken bij jou thuis en enkele vormingsavonden samen met andere kandidaat-pleeggezinnen. Zo leren we je goed kennen en kunnen we je optimaal voorbereiden op je engagement als pleeggezin.

Meer info

  www.pleegzorg.be
  info@pleegzorgoostvlaanderen.be